Ортодонтия - лечение на зъбни и лицеви отклонения

Ортодонтия

Специалност в денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбни и лицеви отклонения.

 

Ортодонтия не означава само естетика и "красива усмивка", ортодонтията е здраве на зъбите и целия орален комплекс. Целта на лечението е постигане на максимален индивидуален хармоничен вид.

Лечението няма възрастови ограничения.

 

Най-подходящо е първоначалния преглед да бъде направен 6-7г, да се прецени индивидуалната нужда от лечение. Ортодонтската намеса влияе благоприятно върху целия зъбодържащ апарат поради факта, че осигурява правилни контакти между зъбите, пародонтално здраве, подобрена дъвкателна функция, подобрена орална хигиена, подобрена дихателна функция, подобрена естетика и подобрено самочувствие.

 

Целта на ортодонтското лечение е свързана с правилната подредба на отделните зъби, при нужда да модифицира растежа на двете челюсти и да контролира тяхното нарастване и правилни оклузални взаимоотношения.

 

Самото ортодонтско лечение може да бъде в зависимост от възрастта на пациента – ранно и късно лечение.

 В нашата практика може да получите информация относно нуждата от ортодонтско  лечение и подходящият вид лечение за вас или вашето дете.

 

За успешно ортодонтско лечение прилагаме следните стъпки:

 • Преглед, поставяне на диагноза , изготвяне на прецизен индивидуален план на лечение, базиран на рентгенографии и снемане на отпечатъци.
 • Поставяне на подходящи лечебни апарати - брекетна система , снемаеми и неснемаеми апарати.
 • Ретенционен период, който цели да запази лечебните ефекти трайно във бъдещето на пациента.
 • Средно ортодонтското лечение в зависимост от вида отклонение от нормата трае между 12-30 месеца.

 

Предламе :

 • Ранно ортодонтско лечение, което обхваща децата в предучилищна и училищна възраст , с млечно и смесено съзъбие. Лечението включва използване на ортодонтски апаратчета ( т.нар. скоби) , които насочват правилния растеж на челюстите и взаимоотношенията между тях. При нужда се поставят функционални апарати.

 

Това са някои ползи, които ранното лечение със снемаеми апарати  може да предложи:

 • Промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери
 • Предотвратява струпване на зъби като осигурява място за постоянните зъби
 • Избягва се необходимостта от екстракции на постоянни зъби
 • Намалява вероятността да се ретенират постоянни зъби
 • Правилни орални навици
 • Премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане
 • Късно ортодонтско лечение , което обхваща пациентите в училищна и юношеска възраст със завършено постоянно съзъбие, но с незавършени процеси на нарастване и развитие. Успех в лечението се постига с използването на мултибрекетната  система. При нужда се поставят и специални апарати за разширение( rapid expander апарат , lip bumper) като подготовка преди използването й. Предимствата и успехите на лечението в тази възраст са:
 • Промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери
 • Осигурява на място за постоянните зъби .
 • Ретенирани постоянни зъби могат да се изтеглят и подредят в зъбната дъга без да се вадят.
 • Премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане.
 • Осигуряване на правилни оклузални взаимоотношения , което води до нормално разпределяне на оклузалното натоварване върху зъбночелюстната система.
 • Възрастова ортодонтия, обхващаща пациенти с постоянно съзъбие, при които скелетното развитие на индивида е завършило. Осигуряват се правилни оклузални взаимоотношения , което води до нормално разпределяне на оклузалното натоварване върху зъбночелюстната система на пациента и в зависимост от конкретния случай се преустановяват вреднодействащи фактори.


Contact Us

  Д-р Георги Стоилов  - 0888 603 563

  Д-р Мария Стоилова  - 0886 801 382

  Д-р Сашо Тодоров  - 0897 290 913

   Email: st_dent@abv.bg

 

Follow Us

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin