Екип

Д-р Георги Стоилов

Д-р Георги Стоилов е специалист - ортодонт с частна индивидуална практика в град Пловдив и понастоящем асистент във факултет Дентална медицина Пловдив катедра "Ортодонтия".

Завършва ВМИ Стоматологичен факултет гр. Пловдив през 1985г. През 1991г придобива специалност “ Поливалентна стоматология“, а през 2000г и специалност „Ортодонтия“.

Медицинската си кариера започва в СЛПЗ с.Барутин през 1985г. От 1993г - 1994г работи в III - та Градска поликлиника, Пловдив.

От 1994г до настоящия момент е асистент в катедра “Ортодонтия“ във Факултет по Дентална медицина на Медицински университет Пловдив.

Участва в множество научни публикации на ортодонтска тематика и посещава курсове за  следдипломна квалификация.

Телефон: 0888 603 563

Д-р Мария Стоилова, ДМ

Д-р Мария Стоилова е родена в гр. Пловдив. Завършва с отличие средното си образование в
езикова гимназия „Иван Вазов“ с чуждоезиков профил френски език. Завършва магистърската
си степен като лекар по дентална медицина към Медицински Университет Пловдив с отличен
успех през 2013г. През 2014г. печели конкурс на постоянно място като асистент в Катедра
Ортодонтия, МУ Пловдив. През 2018г. успешно защитава дисертационен труд на тема „ Бързата
максиларна експанзия за корекция на трансверзална максиларна недостатъчност“. Провежда
активна преподавателска дейност в катедра Ортодонтия и практични упражнения на студенти
по дентална медицина на български и английски език. Автор е на множество научни
публикации и участва редовно с представяния в международни и национални конгреси.
Посещава курсове за следдипломна квалификация, лекции, симпозиуми, акредитирани
семинари на БЗС.

Телефон: 0886 801 382

Email: marchela_stoilova@abv.bg

Д-р Сашо Тодоров

Д-р Сашо Тодоров завършва средното си образование със специалност зъботехника в гр. Щип, Македония. Висше образование следва във Факултет дентална медицина на Медицински университет Пловдив . Дипломира се през 2011 и оттогава се развива в сферата за денталното здраве. Посещава множество курсове за следдипломна квалификация. Неговите интереси са свързани с естетичната дентална медицина, ортодонтията, протетичното и ендодонтско лечение.

Телефон: 0897 290 913

Д-р Николай Стоилов

Д-р Николай Стоилов завършва средно образование в ЕГ “ Иван Вазов”, гр. Пловдив с чуждоезиков профил английски език. Завършва магистърска степен лекар по дентална медицина към Факултет по Дентална Медицина на МУ Пловдив през 2017г. Посещава курсове за следдипломна квалификация, лекции и семинари. Интересите му са насочени в областта на ортодонтията, кариесология, ендодонтия и орална хирургия.

Телефон: 0894 651 235

 Contact Us

  Д-р Георги Стоилов  - 0888 603 563

  Д-р Мария Стоилова  - 0886 801 382

  Д-р Сашо Тодоров  - 0897 290 913

   Email: st_dent@abv.bg

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin